Nejprve zažádám o předčasný důchod k 20. 12. 2022 a teprve následně o pozastavení jeho výplaty, nebo se to provádí současně?

Otázka:

Dobrý den,
prosím mám dotazy ohledně výpočtové zamítačky.
Můj termín odchodu do řádného důchodu je srpen 2023. Chtěl bych využít výpočtové zamítačky a požádat o předčasný důchod k 20.12.2022, bez výplaty důchodu.Pracovní poměr bych chtěl ukončit k 31.5.2023 a potom požádat o přepočet důchodu a uvolnění výplaty důchodu. Protože o této možnosti se na stránkách ČSSZ nedočtete, je pro stát nevýhodná, prosím o upřesnění, jak se toto provádí. Nejprve zažádám o předčasný důchod k 20.12.2022 a teprve následně o pozastavení jeho výplaty nebo se to provádí současně? Existuje nějaký formulář žádosti? Děkuji za odpověď. S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nejprve zažádám o předčasný důchod k 20. 12. 2022 a teprve následně o pozastavení jeho výplaty, nebo se to provádí současně?

Je třeba uplatnit žádost o předčasný starobní důchod s datem přiznání do konce roku 2022 (stačí i k 31. 12. 2022). Žádost o důchod je třeba uplatnit do konce roku 2022. V samotné žádosti o důchod je i „kolonka“, ve které se uvede, že nepožadujete výplatu důchod – „Žádám o přiznání důchodu bez výplaty.“ Obojí se tedy provede současně v rámci jedné žádosti.

Žádost o důchod s vámi sepíší na vaší OSSZ. Formulář žádosti o důchod, který byste si mohl dopředu vyplnit, neexistuje.