V případě úmrtí jednoho z manželů přechází výchovné v plné výši na druhého?

Otázka:

Dobrý den. Dne 1.11.2022 jsem si nechala sepsat předčasný důchod bez výplaty ke dni 31.12.2022 včetně výchovného. Manžel má transformovaný starobní důchod a v době, kdy jsem si důchod nechala sepsat si nemohl nechat výchovné na sebe, protože to parlament schválil až později. Na výchově syna se podílel velkou měrou, protože já jsem chodila do práce a on byl doma. Můj dotaz zní, zda bych mohla ještě napsat výchovné na manžela nyní po změně pravidel nebo už to nelze. Já bych si výchovné neuplatnila, výměr mi ještě nepřišel. Zda by to šlo u mě stornovat.
Další dotaz zní: V případě úmrtí jednoho z manželů přechází výchovné v plné výši na druhého?
Děkuji za info.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V případě úmrtí jednoho z manželů přechází výchovné v plné výši na druhého?

U žádosti, která byla sepsaná před rokem 2023 se výchovné nijak neřeší, tj. nijak jste neprohlašovala, kdo (pro účely výchovného) vychovával děti ve větším rozsahu. Je tedy možné, aby se nyní manžel dostavil na OSSZ (ideálně s vámi), kde si může o výchovné požádat. Vaše přítomnost je vhodná proto, že můžete rovnou na OSSZ prohlásit, že manžel pečoval ve větším rozsahu (OSSZ vám k tomu poskytne formulář). Pokud byste se s manželem na OSSZ nedostavila, OSSZ vás písemně vyzve, abyste se k manželově žádosti vyjádřila.

V případě úmrtí důchodce, který výchovné pobíral, není možné, aby bylo přiznáno druhému rodiči (ani jiné osobě). Na nikoho jiného tedy výchovné nepřechází, protože může být vypláceno pouze osobě, která pečovala v největším rozsahu. Pokud má být přiznáno vašemu manželovi, musíte potvrdit, že manžel pečoval ve větším rozsahu než vy a následkem toho už vám nikdy výchovné přiznáno nebude (sama jste prohlásila, že jste pečovala méně).