V posledním roce před přiznáním důchodu došlo k rozmělnění výdělků. Co dělat?

Otázka:

Dobré odpoledne, potřebuji poradit. Dnes mi byl doručen výměr invalidního důchodu I. stupně. Při jeho prohlížení mne zarazila vyloučená doba za minulý rok. 18. dubna se mi stal úraz (nepracovní). Od té doby jsem byla v pracovní neschopnosti. Protože jsem si tímto úrazem přivodila další problémy, vedlo to až k podání žádosti pro přiznání ID. To jsem udělala 21.12.2015. Nyní vidím, že za uvedený rok mám celkem 44 dní vyloučené doby. V době nemoci mi zaměstnavatel vyplatil 13. plat. Mám pocit, že příjem za dobu do úrazu plus zmiňovaný plat se mi “rozmělnil” na celý rok. Můžete mi vysvětlit, jaký vliv by toto mělo na výši invalidního důchodu? Děkuji moc.

Odpověď:

V posledním roce před přiznáním důchodu došlo k rozmělnění výdělků. Co dělat?

Obecně mají vyměřovací základy (výdělky) přednost před vyloučenou dobou. V měsících, kdy jste po celý měsíc marodila (nemuselo jít o všechny), vám byl zřejmě zúčtován příjem a z tohoto důvodu skutečně (velmi pravděpodobně) došlo k rozmělnění výdělků.

Odhadovat jaký vliv by měly vyloučené doby (místo výdělků), je poměrně složité, ale pravděpodobně se nebude jednat o částku vyšší než v řádu desetikorun. Záleží však na mnoha faktorech, proto tuto skutečnost berte jako velmi hrubý odhad.

Do 30 dnů od obdržení rozhodnutí můžete ČSSZ požádat, aby se v tomto případě jednalo o vyloučenou dobu (nebudou se vám pak pochopitelně hodnotit vyměřovací základy z daného období). Pokud by se vám změna nelíbila, můžete po obdržení nového rozhodnutí opět požádat, aby se nejednalo o vyloučenou dobu, ale aby se hodnotily vyměřovací základy – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.