Starám se o matku, které nepřiznali příspěvek na péči. Mám nárok na navrácení vdoveckého důchodu?

Otázka:

Manžel zemřel v únoru 2018,pobírala jsem vdovecký důchod 1 rok. Vychovala jsem 3 děti, jsem pracující, je mi 55 let. Starám se o imobilní matku, které bohužel nepřiznali příspěvek na péči. Mám prosím nárok na navrácení vdoveckého důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Starám se o matku, které nepřiznali příspěvek na péči. Mám nárok na navrácení vdoveckého důchodu?

Za jakých podmínek vzniká nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, vysvětluji zde. Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu z důvodu péče o matku nemáte, protože by musela mít přiznán alespoň II. stupeň závislosti a musely byste žit ve společné domácnosti. Pokud byste tuto podmínku nyní splnila, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám už stejně nevznikne, protože od předchozího zániku nároku na vdovský důchod již uplynuly více než dva roky.