Hodnocení doby péče o dítě při studiu na vysoké škole

Otázka:

Dobrý den,
narodilo se mi dítě během studia na VŠ. Započítává se do výpočtu důchodu tato doba jako studium (ndp – 80%) nebo jako péče o dítě (100%)? Započítávají se prázdninové brigády? Jak je prokázat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Hodnocení doby péče o dítě při studiu na vysoké škole

Ode dne narození dítěte se vám bude počítat nahradí doba pojištění – péče o dítě – v rozsahu 100 %. Studium na vysoké škole toto neovlivní (při souběhu dob se hodnotí ta výhodnější).

Stejně jako nemusíte prokazovat jiná zaměstnání (má-li je ČSSZ v evidenci), nemusíte prokazovat ani „brigády“ (zákoník práce ani důchodový zákon takový výraz nezná). Pokud taková činnost podléhala sociálnímu pojištění, zaměstnavatel měl povinnost vyhotovit a zaslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění. Jaké doby pojištění má v evidenci ČSSZ, můžete zjistit informativního osobního listu důchodového pojištění.