Už jsem si požádala o starobní důchod v roce 2021. Je možné ještě přiznat předčasný důchod?

Otázka:

Dobrý den, do starobního důchodu jdu 6.2.2021. Již jsem si zažádala. Když bych chtěla jít již v prosinci – je-li to možné a zda-li by se mi týkala valorizace důchodu. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Už jsem si požádala o starobní důchod v roce 2021. Je možné ještě přiznat předčasný důchod?

Pokud již bylo o vaší žádosti rozhodnuto, je možné vzít žádost o starobní důchod zpět do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Poté je třeba uplatnit novou žádost o předčasný starobní důchod.

Jestliže ještě o žádosti o starobní důchod rozhodnuto nebylo, můžete o tuto změnu požádat na místně příslušné OSSZ pomocí “záznamu do spisu”, kdy s vámi bude sepsán tento požadavek pomocí přípisu.

Valorizují se všechny důchody přiznané před 1. lednem daného roku.

Aby vám náležela výplata předčasného důchodu, musíte mít ukončen pracovní poměr (nesmíte vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění). Můžete také použít postup popsaný zde, tj. nechat si přiznat předčasný starobní důchod s výplatou až od dosažení důchodového věku.

Vše je třeba provést do konce roku 2020, zpětně to možné není.