Uvolnění a úprava předčasného důchodu přiznaného v roce 2019 se zastavenou výplatou

Otázka:

Byl mi přiznán starobní důchod v 02/19 ve výši10110 Kč. Na základě žádosti o odklad výplat mi byla výplata zastavena od 05/19 dosud. Byl a bude mi důchod valorizován, případně o kolik. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Uvolnění a úprava předčasného důchodu přiznaného v roce 2019 se zastavenou výplatou

Pokud jste vykonával výdělečnou činnost, bude vám předčasný důchod přepočten tak, že se odmaže krácení předčasného důchodu za tuto dobu, získáte další dobu pojištění a takto přepočítaný předčasný důchod bude zpětně dovalorizován – budou vám náležet všechny valorizace počínaje lednovou z roku 2020 až dosud. Jejich seznam mám zveřejněn v článku o valorizaci.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku
Děkuji za odpověď ale ta úplně neodpovídá mému případu. Patrně proto že jsem ve svém dotazu vinou neznalosti problému neuvedl všechny informace. Tedy musím otázku upřesnit:
Byl mi přiznán řádný starobní důchod (ne předčasný) v 02/19 ve výši 10110 Kč. Na základě mojí žádosti (bez udání důvodu) o odklad výplat mi byla rozhodnutí ČSSZ Praha výplata zastavena od 05/19 dosud. V celém uvedeném období jsem nevykonával žádnou pracovní činnost která by mne opravňovala k přepočítání důchodu z čehož plyne že základní vypočítaná částka se nezměnila.
Moje otázky zní.
Byl a bude mi nevyplácený důchod od doby zastavení výplat valorizován, případně o kolik?
Bude mi vyplacena celá kumulovaná částka důchodů včetně valorizací od doby zastavení výplat do podání žádosti o uvolnění výplat?
Podám-li žádost o uvolnění výplat důchodu ve lhůtě delší než 5 roků (například 5 roků a 4 měsíce) o kolik mi bude výplata krácena (celá kumulovaná částka, nebo jen krácena o ty 4 měsíce)?
Omlouvám se za moji nepřesnost v původním dotazu a Děkuji za odpověď.
P.S. Jestliže budou Vaše služby vyžadovat nějakou odměnu, uveďte prosím způsob jejího vyrovnání.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, valorizují se i starobní důchody, které nejsou vypláceny, tj. i v případě, že si požádáte o zpětně uvolnění výplaty k datu jejího zastavení, budou vám náležet všechny valorizace, které od té doby proběhly. Celá částka vám bude vyplacena zpětně najednou, tj. půjde o součet všech splátek důchodů, které byste měl jinak vyplaceny. Pokud bude žádost o uvolnění výplaty podána po více než pěti letech od období, za které již byl důchod vyplacen, bude důchod doplacen za posledních pět let od uplatnění tohoto požadavku.