Úřednice mi tvrdily, že u odložené výplaty předčasného důchodu nemohu získat další celý rok doby pojištění

Otázka:

Dobrý den,
nevím, jestli se na Vás mohu obrátit takhle napřímo, zkusím to.
Dnes jsem byl na čssz, a pokusil jsem se realizovat to, co jsem poptával níže. „Odejít do důchodu“ ke dni cca 10.11 2023, aby se mi doplnil ještě odpracovaný rok, jak jsem plánoval. Ale úřednice mi tvrdily, že nic takového už nejde (když mám vyměřený předčasný důchod k 31.12.2022). Že teď by už jen šlo navyšovat procenta za 90 dnů od nárokovaného data na odchod do důchodu.
Podepisoval jsem tam „Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu“, kdy jsem tedy napsal, že to chci od 23.8.2023- den nároku na důchod (E. Žádost o uvolnění/úpravu starobního důchodu).
Měly pravdu nebo jsem se nechal přesvědčit špatně. Neudělal jsem nějakou kravinu? Dojde k přepočtení důchodu, odstranění penále za předčasnost atd? S tím tedy, že se mi nedoplní ten 48. rok a budu mít odpracováno 47 let a cca 300 dní.
přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Úřednice mi tvrdily, že u odložené výplaty předčasného důchodu nemohu získat další celý rok doby pojištění

Tuto situaci řeší § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. naštěstí poměrně jednoznačně:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

To zásadní jsme ztučnil. Pokud jste si požádal o uvolnění/úpravu předčasného důchodu k datu dosažení důchodového věku a do té doby jste byl výdělečně činný, nově získaná doba pojištění se vám přičte k době pojištění zhodnocené ke dni přiznání důchodu a odmažou se vám krácení (u vás nezůstane žádné).

Nyní k tomu, co vám říkaly na OSSZ k možnosti získat další celý rok doby pojištění. To řeší poslední věta výše uvedeného odstavce, která odkazuje na § 34 odst. 2 až 4 zákona č. 155/1995 Sb. V lidské řeči tato věta říká, že se na vás pohlíží úplně stejně, jako jakéhokoliv jiného žadatele (bez odložené výplaty) a platí pro vás stejná ustanovení, která se používají „běžně“. V § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. (tj. ten, na který je odkazováno) je poté mimo jiné uvedeno:

Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení.

Jak vidíte, zákon je v tomto zcela jednoznačný a výslovně uvádí, že s předčasnými důchody přiznanými bez výplaty se v období po dosažení důchodového věku pracuje naprosto totožně jako s „běžně přiznanými důchody“.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď. Jsem rád, že jste měl pravdu už v původní radě a já jsem byl měkký, že jsem se tam nechal přesvědčit.
Zkusím svou žádost zvrátit a odejít do důchodu tedy později, tak jak jsem plánoval. Mohl byste mi ještě poradit, jak to udělat? Vnutit se tam a chtít podat novou žádost? Nebo po přiznání důchodu podat odvolání, že nesouhlasím?
přeji hezký den

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Asi nejvhodnějším způsobem bude požádat o změnu data přiznání výplaty důchodu na vámi požadované datum. To lze udělat na vaší OSSZ – povídat vám mohou cokoliv, ale sepsat musí to, co požadujete. Příp. je možné tento požadavek sepsat sám a zaslat ho přímo na ČSSZ. V toto chvíli se ještě nic neděje – požádat o změnu data přiznání výplaty můžete dokonce ještě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.

„Odvolání“ by vám k ničemu nebylo – ČSSZ rozhodne podle vašeho požadavku, takže nejde o chybu, proti které byste se mohl „odvolávat“.