Učení v sedmdesátých letech – počítá se na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, prosím, kolik let důchodového pojištění se mi započítá pro výpočet invalidního důchodu? Nastoupila jsem do učení 1. 9. 1974 a podnik, pro který jsem se učila nám všem tenkrát tvrdil, že za nás platí zdravotní a sociální pojištění. Děkuji.

Odpověď:

Učení v sedmdesátých letech – počítá se na invalidní důchod?

V tomto případě se vám bude doba pojištění (zaměstnání) hodnotit od 1. 9. 1974, tedy ode dne, kdy jste nastoupila do učení. Kolik let pojištění vám bude hodnoceno přivýpočtu invalidního důchodu nelze sdělit ze dvou důvodů:

1. Neznám vůbec váš průběh pojištění, kromě toho, že jste se začala učit 1. 9. 1974.
2. Dobu pojištění pro výpočet výše invalidního důchodu ovlivňujte i tzv. dopočtená doba, tj. doba od vzniku invalidity do data dosažení důchodového věku bezdětné ženy. Tato doba se také počítá jako doba pojištění pro výpočet invalidního důchodu.

Pozn.: Sociální pojištění vzniklo až na začátku devadesátých let – v sedmesátých letecho ho za vás nikdo nemohl platit. Zdravotní pojištění nemá na důchod žádný vliv. V jakém rozsahu se jaká doba hodnotí pro výpočet důchodu, máme popsáno v tomto článku.