Opětovné přiznání vdoveckého důchodu

Otázka:

Mám a nebo kdy budu mít nárok na vdovecký důchod? A jestli vůbec? Je mi 48 a jsem vdovcem od svých 25 let. Manželka pobírala plný invalidní důchod, načež po asi 2 letech zemřela. Máme spolu dnes již dospělou dceru. Děkuji za odpověď.

 Odpověď

Opětovné přiznání vdoveckého důchodu

Nárok na vdovecký důchod jste měl po dobu, po kterou jste pečoval o nezaopatřenou dceru. Po této době byste měl nárok na obnovu výplaty vdoveckého důchodu pokud do 5 let od zastavení výplaty:
a) začnete pečovat o nezaopatřené dítě,
b) začnete pečovat o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) začnete pečovat o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) stanete se invalidní ve třetím stupni invalidity, nebo
e) dosáhnete věku 58 let.

Jestliže žádnou z výše uvedených podmínek do 5 let od zastevení výplaty vdoveckého důchodu nesplníte, nárok na obnovu vám již nikdy nevznikne.