Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, letos v březnu jsem ovdověla. Nyní mi byl přiznán vdovský důchod, ale nevím, jak dlouho mi bude vyplácen? Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod? Děkuji za váš čas a odpověď.

Odpověď:

Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod?

Nárok na vdovský důchod budete mít minimálně jeden rok od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku od smrtní manžela budete mít nárok na výplatu vdovského důchodu pouze v případě, že byste splňovala některou z podmínek uvedených v § 50 odst. 2 zákona o důchodové pojištění. Toto ustanovení říká:

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud po uplynutí jednoho roku od smrti manžela žádnou z výše uvedených podmínek nesplníte, vdovský důchod vám nadále náležet nebude. Jestliže některou z výše uvedených podmínek splníte do dvou let od zastavení výplaty vdovského důchodu, výplata vdovského důchodu se vám opět obnoví (na vaši žádost u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení).