Dostanu sirotčí důchod vyplacen zpětně za dobu evidence na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den. Prosím vás, je mi 17 let a v červnu minulého roku jsem ukončila studium, s tím, že jsem byla zařazena do evidence na úřadu práce. Mezitím co jsem studovala, jsem pobírala sirotčí důchod. Poté co jsem byla zařazena do evidence mi sirotčí důchod, přestali posílat, až teď jsem zjistila, že i když jsem v evidenci, mam na něj do 18 nárok. Budu o něj žádat zpět. Chtěla jsem se zeptat, zda mi bude sirotčí vyplacen najednou za všechny ty měsíce, co jsem ho nepobírala? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dostanu sirotčí důchod vyplacen zpětně za dobu evidence na úřadu práce?

Ano, sirotčí důchod mám bude zpětně vyplacen za dobu, po kterou vám náležel a nebyl vyplácen.

Zákonná úprava:
§ 20 odst. 5 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

§ 55 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).