Opětovné přiznání vdovského důchodu za starých podmínek

Otázka:

Dobrý den, prosím  – manžel zemřel v roce 2007, kdy mi byl přiznán vdovský důchod, který jsem pobírala do července r. 2013 – dcera studovala vysokou školu a dosáhla věku 26 let, od dubna 2013 se starám o tatínka – má třetí stupeň závislosti. V lednu příštího roku mi bude padesát let. Pokud budu pobírat vdovský důchod až do tohoto data a byl by mi po tomto datu odebrán – bude se na mě vztahovat pětiletá lhůta s nárokem na obnovu výplaty v 55 letech? Manžel zemřel v lednu 2007, já jsem ročník 1964. Mnohokrát Vám děkuji.

Odpověď:

Opětovné přiznání vdovského důchodu za starých podmínek

Aby se na vás vztahovaly staré nároky na opětovné přiznání vdovského důchodu, musí být vdovský důchod přiznán nepřetržitě. Pokud by byl vdovský důchod po 31. 12. 2009 odebrán a později opět nově přiznán, budou se na další opětovné přiznání důchodu vztahovat již nová pravidla.

Uvádíte, že vám byl vdovský důchod odňat v červenci 2013, ale již od dubna pečujete o otce, který má třetí stupeň závislosti. Předpokládám, že vám výplata vdovského důchodu byla uvolněna (nejedná se o opětovné přiznání) od jeho případného zastavení a pokud budete pečovat alespoň do svých 50 narozenin, nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu budete mít v 55 letech.