Budu mít ještě nárok na vdovský důchod? Žena narozená 1961, muž zemřel 2010, důchod pobírán do 2017

Otázka:

Dobrý den, narodila jsem se 17. 11. 1961, manžel zemřel 11. 3. 2010, nar. 5. 4. 1957, máme 3 děti, zaopatřené 2, jedno studuje. Pobírám vdovský důchod. Dcera dostuduje v roce 2017. Budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu, popřípadě kdy? Děkuji.

Odpověď:

Budu mít ještě nárok na vdovský důchod? Žena narozená 1961, muž zemřel 2010, důchod pobírán do 2017

Aby vám vznikl nárok na obnovu (opětovné přiznání) vdovského důchodu, musíte do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod, ke kterému pravděpodobně dojde v roce 2017, splnit některou z podmínek podrobně rozepsaných v článku o obnově vdovského důchodu.

Věková podmínka, kterou musíte splnit do pěti let od odejmutí vdovského důchodu, je ve vašem případě uvedena pod písmenem e):

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Svého důchodového věku dosáhnete 17. 1. 2023, tedy za více než pět let od zastavení vdovského důchodu v roce 2017. Muž narozený ve stejný den jako vy dosáhne důchodového věku 17. 3. 2026, věku o 4 roky nižšího dosáhnete tedy 17. 3. 2022. Pokud tedy budete pobírat vdovský důchod alespoň do 17. 3. 2017, vznikne vám nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu k 17. 3. 2022.