Stěhování ze Slovenska a hodnocení péče o děti

Otázka:

Dobrý den,
chci Vás požádat o radu:
jsem nar. 21.1.1966 na Slovensku, kde jsem žila, studovala a pracovala do roku1994. V tomto roce jsem následovala manžela do ČR, jako těhotná s prvním dítětem. Požádala jsem o změnu občanství. To jsem získala v r. 1994 před narozením dítěte a taky mám od té doby trvalý pobyt v ČR. Rodičovský příspěvek mi vyplácel můj slovenský zaměstnavatel . Následovalo v roce 1995 druhé dítě. Rodičovský příspěvek jsem nedostávala. Podporu v mateřství vyžadovala česká strana po slovenské a vyplácela mi to česká sociálka v přepočtu na české koruny. ( Tak nejak to bylo)

Druhé dítě dovršilo 4 roky ja jsem se registrovala na ÚP přerov. Mám papír kde do roku 31.12.1999 jsem byla registrovaná na UP Trenčín a doba se započítava jako náhradní doba pro důchd. V roce 2000 jsem se zaměstnala v ČR, narodilo se nám třetí dítě, od roku 2000 mám výpis dob pro výpočet důchodu z české strany. Nemám odpracované roky ČR. Důchod mi bude vyplácet jak SR, tak ČR. Doba odchodu do důchodu je v každé republice jiná.
Můj dotaz zní – která republika mi bude započítavat děti – mám 3 – všechny jsou od narození občany ČR. Jaký bude můj důchodový věk v ČR a v SR
Cituji z důchodové kalkulačky:
Váš důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Do důchodu půjdete dne 21. 9. 2029. Do předčasného důchodu můžete jít 21. 1. 2026.
Pokud jste byla důchodově pojištěna méně než 35 let, ale více než 20 let, Váš důchodový věk je 68 let a 8 měsíců. Do důchodu půjdete dne 21. 9. 2034. ” tady se započítava pojištění ze SR?????????”
Pokud budete ptřebovat doplnujíci informace dodám.
Jsem z toho zděšena.

Děkuji s přáním pěkného dne

Odpověď:

Stěhování ze Slovenska a hodnocení péče o děti

Při stanovování důchodového věku vám bude k počtu vychovávaných dětí přihlížet jak česká strana, tak i ta slovenská. Hodnotit dobu péče o dítě jako náhradní dobu pojištění však může jen jeden stát – vzhledem k tomu, že jste bydlena v Česku, bude to Česká republika (podléhala jste českým právním předpisům).

Jak správně píšete, jednou budete pobírat důchod od ČR i ze Slovenska – pro vznik nároku na český důchod skutečně musíte získat 35 let pojištění. Pro vznik nároku na důchod se však bude přihlížet i k době pojištění získané na Slovensku (zjednodušeně: aby vám vznikl nárok na český starobní důchod, musíte v ČR a SR dohromady získat 35 let pojištění). Samotný výpočet však bude proveden pouze z Českých dob. Stejným způsobem bude postupovat i slovenská strana.