Spočítal jsem 46 roku a 180 dní a chci získat další rok doby pojištění

Otázka:

Dobrý den,
nerozumím zcela výkladu zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb, § 34 odst.2) ohledně zhodnocení doby pojištění, proto se ptám konkrétně: ke dni odchodu do řádného důchodu mám, spočítal jsem 46 roku a 180 dní, což dává 69% vyměru. Pokud bych chtěl dokončit celých 47 rok (výměra 70,5%) a odešel do důchodu po dalších 185 dnech, byly by tyto dny zároveň také 2 x 90 dnů= 3% výměry navíc, čili celkem 73,5% nebo se mýlím?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Spočítal jsem 46 roku a 180 dní a chci získat další rok doby pojištění

Nemůžete mít stejnou dobu pojištění zhodnocenou pro získání dalšího roku pojištění a současné pro práci na procenta (po 1,5 % VZ za každých 90 dní). Ve vašem případě vám bude zhodnoceno 46 let pojištění a 185 dní (180 dní + zbývajících 5 z práce na procenta) a 2x 1,5 % za 180 dní práce na procenta. Cekem tedy 72 %. Ve vámi zmiňovaném § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. je jasně uvedeno, že k době pojištění před nárokem na důchod se přičte pouze doba, která nebyla zhodnocena pro práci na procenta (po 1,5 % VZ za 90 dní):

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).