Stačí u péče prokázat společnou domácnost, nebo musí být stejné trvalé bydliště?

Otázka:

Dobrý den,pane Mařík.Měla bych k Vám jeden dotaz.Kamarádka má problém a slíbila jsem jí,že se za ni zeptám Vás.Není si jista,zda se jí bude počítat doba péče do nároku na důchod.Bydlí s druhem,který začal pobírat příspěvek na péči ve 2.stupni.Sice spolu žijí ve společné domácnosti,ale nemá u ní trvalý pobyt.Stačí prokázat a jak vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou,nebo musí mít společný trvalý pobyt?Děkuji moc i za kamarádku a mějte moc prima.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stačí u péče prokázat společnou domácnost, nebo musí být stejné trvalé bydliště?

Nejdříve bych uvedl, co je podle zákona o důchodovém pojištění domácnost:

Domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Pro uznání péče musí být splněna podmínka vedení společné domácnosti, nemusí mít stejné trvalé bydliště. V rámci řízení o uznání doby péče se společná domácnost prokazuje čestným prohlášením pečující osoby. Pouze pokud by měla OSSZ pochybnosti, může situaci dále šetřit – např. může chtít doložit, kdo a jak platí služby za domácnost, může šetřit, zda v místě bydliště vaše kamarádka skutečně žije atd. Obecně se ale vychází z čestného prohlášení.