Musím mít stejné trvalé bydliště s matkou, pokud chci pobírat vdovský důchod?

Otázka:

nerozumím jedné věci a to zda i když se starám o matku která je ve III stupni invalidní a já pracuji zda na důchod po svém manželovi mám nárok nebo musím být v domáctnosti? Musím být hlášena k trvalému pobytu u matky? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Musím mít stejné trvalé bydliště s matkou, pokud chci pobírat vdovský důchod?

Za jakých podmínek vzniká opětovně nárok na přiznání vdovského důchodu, máme popsáno v článku o obnově vdovského důchodu. Podmínky uvedené v článku je nutné splnit do dvou (příp. pěti v případě předchozího přiznání vdovského důchodu před rokem 2012) let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod. Jednou z podmínek je, že vdova pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Sleduje se tedy stupeň závislosti, nikoliv stupeň invalidity.

Zaměstnání v tomto případě pro obnovu vdovského důchodu není překážkou, ale důležité je, že spolu s matkou musíte mít společnou domácnost (co to je?). Stejný trvalý pobyt vyžadován není, nicméně poté se složitěji prokazuje společná domácnost.