Práce nad nárok a hodnocení doby pojištění

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozený 30. 5. 1952. Moje věková hranice odchodu do starobního důchodu je 30. 3. 2015. Ke dni 31. 12. 2014 odpracuji celkem 47 roků a 133 dnů. Plat v posledních 5 letech z dřívějšího vysoce nadprůměrného činí cca jen 10tis. Kč.
1) Bude pro mne výhodnější odejít do předčasného starobního důchodu, tedy k 31. 12. 2014, nebo až v „řádném“ termínu odchodu do starobního důchodu?
2) Jakým způsobem jsou započítány – zohledněny zbývající odpracované dny /z hlediska doby důchodového pojištění/? Nebylo by pro mne výhodnější odejít do starobního důchodu až po jejich odpracování, na součet 365 dnů, tedy celého dalšího roku /133 + 90 + 142/, k 20. 8. 2015?

Odpověď:

Práce nad nárok a hodnocení doby pojištění

Výpočet pro rok 2015 nebyl dosud stanoven, není proto možné určit, zda bude výhodnější odejít do předčasného důchodu ke konci letošního roku nebo až začátkem roku 2015. Výpočet roku 2015 budeme znát nejdříve koncem září 2014.

Doba pojištění po vzniku nároku na invalidní důchod zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní (ve vašem případě tedy již 28. 6. 2015). Teprve až doba nad 90 dní, která není takto zhodnocena a není dosaženo dalších 90 dní, se připočítává k celkové době pojištění. Protože vám ale do dalšího celého roku chybí více než 90 dní, tímto způsobem již další rok nezískáte a tyto dny výpočet důchodu neovlivní.

1,5 % navíc (což je totéž, jako získat další rok doby pojištění) tedy získáte již 90 dní po vzniku nároku na starobní důchod. Nejsem příznivcem práce nad nárok bez pobírání starobního důchodu, neboť návratnosti takového postupu se často pohybuje nad 10 let pobírání důchodu (aby se vám zvýšil důchod o 200 až 250 Kč se „vzdáte“ celých tří důchodů?).

Článek k tématu: Práce nad nárok a důchod