Sirotčí důchod po nesezdaných rodičích

Otázka:

Mají dítě, žijí společně, ale nejsou manželé. Pokud by jeden z nich zemřel, má dítě po zemřelém nárok na sirotčí důchod?

Odpověď:

Sirotčí důchod po nesezdaných rodičích

Ano, sirotek má nárok na sirotčí důchod, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Manželství rodičů není podmínkou pro přiznání sirotčího důchodu. Manželství je podmínkou pouze u vdovského a vdoveckého důchodu.