Sirotčí důchod – nová žádost při nesplnění podmínky doby pojištění

Otázka:

Dobrý den, mojí dceři zemřel otec v roce 2009, bylo mu 29 let. Jelikož nesplnil povinnou pojistnou dobu 5 let za posledních 10 let před smrtí, dceři důchod zamítli. Ptám se Vás tedy, stačí dnes 2,5 pojistných roků za posledních 10 let před smrtí a můžu si o důchod zažádat znova? Děkuji.

Odpověď:

Sirotčí důchod – nová žádost při nesplnění podmínky doby pojištění

Od 1. 1. 2012 došlo ke změně právní úpravy, kdy od tohoto data již pro přiznání sirotčího důchodu není třeba, aby zemřelý splnil podmínku 5 let pojištění z posledních 10 let (příp. 10 z 20 let), ale stačí polovina potřebné doby pojištění.

Pokud byl otec vaší dcery pojištěn alespoň 2,5 roku v posledních 10 letech, určitě si o sirotčí důchod opět požádejte. Nárok na sirotčí důchod vznikne od 1. 1. 2012.