Podmínky pro sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den,
je mi 21 let a stále ještě studuji vysokou školu v Brně. Loni v prosinci mi zemřel otec. Otec nebyl žádný dříč a moc toho v životě nenapracoval, spíš chodil do práce velmi sporadicky. Jaké jsou podmínky pro sirotčí důchod? Chtěl bych si o něj požádat, ale vůbec netuším, jestli to má vůbec smysl a jestli bych mohl sirotčí důchod vůbec pobírat. Děkuji předem za Vaši odpověď.

Odpověď:

Podmínky pro sirotčí důchod

Doporučuji vám k přečtení informace k žádosti o sirotčí důchod, především však článek o sirotčím důchodu a článek o podmínkách, které je třeba splnit pro vznik nároku na sirotčí důchod. Jak asi tušíte, k získání nároku na sirotčí důchod je také třeba, aby zemřelý splnil podmínku získání potřebné doby pojištění. Jaké jsou tedy podmínky pro sirotčí důchod?

Pokud váš zemřelý otec ke dni úmrtí nepobíral starobní ani invalidní důchod, bude Česká správa sociálního zabezpečení po podání žádosti o sirotčí důchod postupovat tak, že bude zjišťovat, zda váš otec ke dni úmrtí splnil podmínku získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod nebo měl nárok na starobní důchod. U sirotčího důchodu je „invalidní“ podmínka změkčena a stačí získat pouze polovinu potřebné doby pojištění. V konkrétních číslech musí zemřelý získat v posledních 10 letech před smrtí alespoň 2,5 roku doby pojištění, u pojištěnců starších 38 je také možné splnit v posledních 20 letech 5 let pojištění. Pokud by váš otec již dosáhl věku, kdy mu může být přiznán starobní nebo alespoň předčasný starobní důchod, zjišťovalo by se také splnění podmínky získání potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Aby vám vznikl nárok na sirotčí důchod, musí zemřelý splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek.

Pro úplnost dodávám, že pokud by váš otec pobíral ať už starobní nebo i invalidní důchod, nárok na sirotčí důchod by vám vznikl určitě a splnění některé z výše uvedených podmínek by se nesledovalo.

Zákonná úprava
§ 52 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li

a) rodič (osvojitel) dítěte, nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů,

jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v písmenu b) byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění uvedené v § 40.