Otec byl na úřadu práce, mohu žádat o sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz ohledně výpočtu sirotčího důchodu. Dceři je 20 let a studuje. Manžel nepracoval a byl na podpoře. Letos manžel zemřel. Je možnost žádat sirotčí důchod?

Odpověď:

Když přeruším studium, bude mi chodit pořád sirotčí důchod?

Zažádat o sirotčí důchod si vaše dcera může (stejně jako vy si můžete požádat o vdovský důchod, pokud jste byli manželé), otázka však je, zda jí bude přiznán. Jaké podmínky je třeba splnit, aby vznikl nárok na sirotčí důchod (a příp. i vdovský), máme popsáno v článku o nároku na pozůstalostní důchod.

Vzhledem k tomu, že evidence na úřadu práce se pro výpočet důchodu hodnotí velmi omezeně, záleži především na tom, jak dlouho byl váš manžel veden jako uchazeč o zaměstnání.

Jak je uvedeno ve výše odkazovaném článku, aby vaší dceři vznikl nárok na sirotčí důchod, musel její otec získat v posledních 10 letech před úmrtím alespoň 2,5 roku pojištění nebo v posledních 20 letech před úmrtím alespoň 5 let pojištění.

Doporučuji vám k pročtení článek o sirotčím důchodu.