Sirotčí důchod a ukončení studia v září

Otázka:

Dobrý den,
V červnu jsem úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku (Bc), v srpnu jsem se zapsala na další studium (Mgr). Zápis jsem měla na konci srpna, škola začala 10.9. Potvrzení o studiu jsem zaslala na sociální správu, ale do školy jsem nenastoupila a hodlám ji co nejdříve ukončit, protože jsem se rozhodla nastoupit do zaměstnání. Pokud školu ukončím do konce září, mám nárok na sirotčí důchod za měsíc srpen a září?
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Sirotčí důchod a ukončení studia v září

Ano, nárok na sirotčí důchod za srpen mít budete a v případě, že studium ukončíte po dni splatnosti v září, budete mít nárok i na zářiovou splátku důchodu. Ukončení studia jste povinna do osmi dnů nahlásit ČSSZ a případný přeplatek, který by vznikl (pokud ČSSZ v mezičase důchod uvolní), jste povinna ČSSZ vrátit.