Přestup na dálkové studium a nárok na sirotčí důchod

Otázka:

Dobrý den v září mám 26 let, a v červnu jsem ukončila 1. ročník navazujícího magisterského studia, dnes jsem zažádala o přestup na dálkovou formu, přijde mi ještě sirotčí důchod v srpnu a do kdy mám zaplacené sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

Přestup na dálkové studium a nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod za srpen budete mít v případě, že ode dne přestupu na dálkové studium nebudete vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění ani nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce. Nevím, zda ČSSZ již výplatu důchodu na srpen nezastavila (někdy to tak dělají) – na svůj konkretní případ se musíte informovat na vaší OSSZ. Od 26 let vám nárok na sirotčí důchod zanikne (což asi víte).

„Sociálně pojištěná“ (ve smyslu doby pojištění pro nárok a výpočet starobního důchodu) nejste již minimálně od 1. 1. 2010, kdy došlo ke změně zákona a doba studia se pro vás již na starobní důchod nehodnotí. Na zdravotní pojištění se informujte u své zdravotní pojišťovny (předpokládám, že zdravotně pojištěná budete do konce září).