Samostatně hospodařící rolník a doplacení doby pojištění v 60. letech

Otázka:

Dobrý den. Jsem narozený v červnu roku 1953 a letos bych měl odejít do starobního důchodu. Po skončení základní školy až do vojny jsem pracoval doma v hospodářství. Otec byl soukromý zemědělec tehdy už pokročilého věku a já musel tvrdě pracovat, abychom se uživili. Nyní jsem se dozvěděl, že ty tři roky dřiny v zemědělství mi nemůžou být započítány do důchodu a budu o tu dobu krácen na výši starobního důchodu. Tehdy nebylo myslitelné platit si nějaké sociální a zdravotní pojištění. Dá se to nějak zpětně doplatit nebo stačí mít potvrzení svědků, aby mi byly počítány také ty tři roky tvrdé práce? Děkuji.

Odpověď:

Samostatně hospodařící rolník a doplacení doby pojištění v 60. letech

Musíte se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa hospodářství vašeho otce. Na OSSZ by měli mít archiv, ve kterém jsou doklady prokazující činnost samostatně hospodařícího rolníka a příp. osob spolupracujících (vás). Tyto údaje nejsou v evidenci ČSSZ v Praze. Z těchto údajů je možné zjistit, zda vás otec přihlásil k pojištění a zda ho zaplatil – samostatně hospodařící sebe a osoby spolupracující přihlašovali k pojištění poměrně běžně. Pokud váš otec byl samostatně hospodařící osobou, ale k pojištění vás nepřihlásil, existuje v obecné rovině i možnost doplacení této doby – měsíc pojištění stojí pouhých 50 Kč.

„Tvrdá práce“ k hodnocení do dob pojištění nestačí – musejí být také splněny zákonem stanovené podmínky, kterými (mimo jiné) jsou především činnost zakládající účast na pojištění a v tomto případě i jeho zaplacení.