Když budu v důchodu pracovat, budu platit sociální a zdravotní pojištění?

Otázka:

Když budu v důchodu pracovat, budu platit sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

Když budu v důchodu pracovat, budu platit sociální a zdravotní pojištění?

Ano, odchodem do starobního důchodu se platby na zdravotní a sociální pojištění zaměstnance nemění. Zaměstnavatel vám tedy bude strhávat stejné odvody jako v době před přiznáním důchodu. Po 360 dnech sociálně pojištěné výdělečné činnosti můžete požádat o úpravu (zvýšení) důchodu.