Doplacení pojištění pro zvýšení starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, vloni, tj. v r. 2013, jsem se šla zeptat, kolik budu pobírat starobní důchod. Paní úřednice mi vypočítala, že budu mít důchod 6 000 Kč s vysvětlením, že jsem měla nízké platy, a že kdybych i pracovala do svých 61 let, tak už moc nezachráním, jelikož by se mi důchod zdvihl tak o 100 až 200 Kč. Jsem narozena v r. 1955 a žiji v Ostravě, kde je velká nezaměstnanost a navíc zaměstnavatelé dávají přednost mladším ženám a nyní jsem vedena jako uchazeč o zaměstnání na PÚ v Ostravě.
V letech 2002-2008 jsem byla v USA a neplatila jsem si, bohužel, sociální pojištění. Předtím jsem podnikala a kvůli vysokému nájmu jsem si mohla platit nejnižší pojištění. Můj dotaz směřuje k tomu, zdali je možné si doplatit sociální pojištění za ty roky, kdy jsem pobývala v USA a zda by se mi změnila výše důchodu a kolik bych měla zaplatit. Prosím o konkrétní uvedení částky, kolik bych měla doplatit a je-li to možné a zda bych tímto způsobem ovlivnila výši svého starobního důchodu a o kolik, protože s důchodem
6 000 Kč budu neustále závislá na pomoci státu a budu žít pod úrovní chudoby. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Doplacení pojištění pro zvýšení starobního důchodu

Doplatit si tzv. dobrovolné důchodové pojištění, je možné pouze v rozsahu popsaném v článku o doplacení pojištění. “Bez uvedení důvodu” je možné doplatit pouze jeden rok zpětně. Dobu výdělečné činnosti v cizině je možné dle § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, doplatit nejvýše v rozsahu dvou let předcházejících datu podání přihlášky k pojištění.

Z výše uvedeného vyplývá, že dobu v letech 2002 až 2008 si doplatit nemůžete.

Česká republika má s USA smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud jste tedy byla v USA pojištěná, budete si moci jednou požádat o starobní důchod USA a americký nositel pojištění vám přizná důchod za roky tam odpracované (nejsem si jistý, zda myslíte, že jste nebyla pojištění v ČR nebo ani v USA).

I kdyby bylo doplacení dobrovolného pojištění možné, razantního zvýšení důchodu byste se stejně nedočkala. Starobní důchod se ve vašem případě bude počítat z dob pojištění získaných od ukončení povinné školní docházky a z výdělků od roku 1986. U takto nízkého důchodu může být jeden rok pojištění tak 100 Kč, možná 120 Kč. Za každý měsíc pojištění se letos platí 1.817 Kč, tj. 21.804 Kč za rok. Sama asi vidíte rentabilitu takového postupu. Doplacením by se sice zvýšila částka, kterou jeden rok pojištění “představuje”, ale i přesto byste pro podstatné zvýšení důchodu musela doplatit statisíce korun.

Z toho co uvádíte mi vyplývá, že úřednice na OSSZ vás informovala velmi přesně – nyní již opravdu nic nezachráníte.