S jakou zpětnou platností by mi bylo poskytnuto finanční vyrovnání?

Otázka:

V říjnu 2001 jsem odešel do invalidního důchodu. V roce 2010 jsem byl převeden do starobního důchodu. Nyní jsem si podával žádost o přepočet důchodu. Prosím o sdělení, zda se bude při přepočtu brát v úvahu drobná výdělečná činnost včetně mého výdělku jako OSVČ a pokud by mi byl přiznán vyšší důchod, s jakou zpětnou platností by mi bylo poskytnuto finanční vyrovnání. Za laskavou odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

S jakou zpětnou platností by mi bylo poskytnuto finanční vyrovnání?

Důchod je možné vyplatit nejvýše pět let zpětně.

Výši důchodu může ovlivnit samostatná výdělečná činnost, která založila účast na sociálním pojištění a za kterou bylo sociální pojištění zaplaceno. Dále výši důchodu může ovlivnit zaměstnání (pojištění), které založilo účast na sociálním pojištění.

Pokud máte na mysli úpravu důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu (vysvětleno zde), pak za tuto dobu je možné přepočítat důchod pouze v případě, že máte přiznaný starobní důchod (dle § 29 nebo § 31 zákona o důchodovém pojištění, tj. na žádost). Provést úpravu starobního důchodu přiznaného podle § 61a téhož zákona (tj. důchod přejmenovaný z moci úřední z invalidního na starobní) není možné.

Otázka doplněna:

Pěkný den,

děkuji za velmi rychlou reagenci na můj dotaz. V návaznosti na nabídnutou možnost, dovolím si ještě několik upřesňujících informací…
Byl jsem totiž informován, že je možné v mém případě (v roce 2001 mi byl přiznán invalidní důchod, v roce 2010 jsem byl převeden do starobního důchodu ) požádat o přiznání starobního důchodu podle § 29 písm. a) zákona č.155/1995 Sb., ve znění pozdějších zákonů s tím, že by mohl být finančně výhodnější než důchod přiznaný podle § 61 a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Z toho vyplýval můj dotaz, pokud by tedy došlo ke zvýšení, s jakou zpětnou platností by mohl být  důchod doplacen..
Uvědomil jsem si ale, že jsem od r. 2001 až do dnešních dnů vykonával drobné práce jako OSVČ a i několik málo krátkodobých činností smluvních. Proto jsem k tomu základnímu problému přidal ještě, zda se při přepočtu mohou započítat i dříve uvedené aktivity.
Víte já se v této problematice mnoho neorientuji a tak se možná vyjadřuji nejen laicky, ale i nesrozumitelně a tak mějte se mnou strpení …. moc děkuji.

A když jste na mne byl tak hodný…, v současnosti řešíme problém mého syna (53 let), který je od konce října nemocen (a po většinu času upoután na lůžko) – po velmi rozsáhlé operaci zhoubného nádoru – chondrosarkomu v oblasti pánve je již dnes jasné (dle odborného lékařského vyjádření), že bude invalidní . Poradil byste, jak by mělo být postupováno, když by chtěl přejít do invalidního důchodu, po jak dlouhé době léčení, jaká dokumentace je potřebná, kdo o přiznání rozhoduje atd…

Ještě jednou moc děkuji za pochopení a za vše, co pro mne uděláte.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, předchozí dotaz jsem zcela přesně nepochopil. Při výpočtu důchodu vám budou zhodnoceny všechny doby pojištění zakládající účast na sociálním pojištění, u samostatné výdělečné činnosti musí být také zaplaceno pojistné. Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji zde.

Žádost o invalidní důchod se uplatňuje na místně příslušné OSSZ způsobem popsaným zde. Žádost je vhodné uplatnit cca tři měsíce před koncem podpůrčí doby nemocenské.

Bližší informace pak naleznete zde.