Ovlivní nemocenská v posledním roce výši důchodu?

Otázka:

Vážení, 15.1.2020 mi vzniká nárok na řádný starobní důchod. Poslední nemocenskou jsem měl kolem roku 1991.Ovlivní výše platu v současném období výši důchodu? Ovlivní nemocenská v této době výši důchodu? Moje RČ je ***. děkuji za odpověď

(redakčně odstraněno rodné číslo)

Odpověď:

Ovlivní nemocenská v posledním roce výši důchodu?

Výši starobního důchodu ovlivňují celé roky pojištění a vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby z tzv. rozhodného období, které v případě přiznání důchodu v roce 2020 začíná rokem 1986 a končí rokem 2019.

Vyloučenou dobou je např. i doba trvání dočasné pracovní neschopnosti. Vyloučená doba zajišťuje, že nedojde k rozmělnění (zhoršení průměru) z výdělků získaných v ostatních obdobích (kdy jste nemarodil). Dočasná pracovní neschopnost trvající v roce 2019 vám tedy nezhorší výpočet starobního důchodu úplně stejně, jako to neudělá ta z roku 1991 nebo jakákoliv jiná od roku 1986.

Vzhledem k délce rozhodného období má zvýšení nebo snížení platu takto těsně před přiznáním naprosto zanedbatelný vliv na výši starobního důchodu.