Před 20 lety mi byl přiznán invalidní důchod ale, už nemám doklady proč

Otázka:

Dobrý den, před 20 lety my byl přiznan invalidní důchod ale,už nemám doklady proč my byl přiznan a jaké mám omezení, chtěl bych se zeptat kde mužů získat Původní rozhodnutí které potřebuji pro lékaře na vstupní prohlídku do zaměstnání děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Před 20 lety mi byl přiznán invalidní důchod ale, už nemám doklady proč

Pokud budou mít rozhodnutí k dispozici ve spisu, mohou vám udělat kopii na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Skartační lhůty jsou však kratší a takto starý dokument na OSSZ mít nemusí. V rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu ale žádné informace o „omezeních“ důchodce uvedeny nejsou. O případných omezeních má rozhodnout „závodní“ lékař podle aktuálního vyšetření, ne podle 20 let starého dokumentu.