Proč mám mateřskou dovolenou uvedenu jako zaměstnání?

Otázka:

Z přehledu dob DP vyplývá, že mám 89 dnů neevid.doby:1.7-5.9.1980(doba pomaturitních prázdnin+1týdenní zaměstnání,které tam asi nemají doloženo).V té době nebyla povinnost nastoupit hned po maturitě do zaměstnání, tak proč se jedná o neevid.dobu?Těžko také doložím 1týd.zam.(od.1.9-6.9.1980,když fi už neexistuje.
Další neevid.dobou je 1.12.-20.12.2012,kdy byla přerušena péče o osobu blízkou z důvodu její hospitalizace v nemocnici,poctivě jsem to nahlásila, ale nikdo mě neupozornil na to, že bych se měla na tu dobu patrně zaevidovat na ÚP?Nebo co jsem měla nebo mohu dodatečně udělat.Další neevid.dobou je do 1.6.-2.6.2013, ale já jsem měla nástup do zaměstnání od 1.6., nikoliv od 3.6. Mám ve výše uvedeném podnikat nějaké kroky nebo to nebude mít vůbec vliv na výši důchodu.Odchod do star.důch.vychází ke 30.8.2022. A ještě proč, když jsem byla 1 rok na učňovské škole od 1.9-31.8.1976 mám uvedeno jako zaměstnání a MD v letech 1982-1987 také jako zaměstnání?Děkuji za odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč mám mateřskou dovolenou uvedenu jako zaměstnání?

Jak se při výpočtu důchodu hodnotí doba studia, vysvětluji v tomto článku. Na přehledu dob důchodového pojištění (PDDP) nejsou uvedeny prázdniny, protože PDDP je vyhotovován automatizovaně z evidenčních listů důchodového zabezpečení, které tehdy vyhotovovaly školy. Na nich prázdniny uvedeny nejsou. To však nic nemění na tom, že v rámci řízení o přiznání důchodu budou prázdniny jako studium zhodnoceny (ve vašem případě až do 31. 8.).

O době a rozsahu péče rozhoduje místně příslušná OSSZ na základě vašeho návrhu na zahájení řízení – § 85 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. O hodnocení této doby tedy již bylo rozhodováno a rozhodnutí OSSZ již jistě nabylo právní moci (jinak by nebylo v evidenci ČSSZ). V tomto případě nejde o “poctivé nahlášení”, protože takto jste postupovala vůči úřadu práce, který příspěvek na péči vyplácí, ale o to, jakým způsobem jste uplatila výše uvedený návrh na příslušné OSSZ. Pokud jste nesouhlasila s “nehodnocením” této doby, mohla jste se proti rozhodnutí OSSZ odvolat.

1. 6. 2013 byla sobota a 2. 6. 2013 byla neděle. Účast na pojištění vznikla až nástupem do zaměstní 3. 6. 2013 (v pondělí). Jaké datum je uvedeno na pracovní smlouvě, není podstatné. Důležité je datum vzniku účasti na pojištění, které je patrné ze evidenčního listu důchodového pojištění.

Doba učení ve vámi uváděném období je postavena na roveň zaměstnání, proto může být i takto pojmenovaná.

Dobu od roku 1982 do roku 1987 máte uvedenu jako zaměstnání, protože zjevně vaše zaměstnání v daném období trvalo. V období před rokem 1996 platí, že stačí, aby zaměstnání trvalo, aby šlo o dobu, která se hodnotí při výpočtu důchodu. Člověk ani nemusel do zaměstnání chodit a mít příjem (např. být doma s dětmi) a daná doba se stejně hodnotí.

Výpočet důchodu ovlivňují celé roky pojištění. Chybějící doba může mít zásadnější vliv pouze v případě, že by ovlivnila získání dalšího celého roku pojištění.