Proč mám invalidní důchod nižší, než má manžel?

Otázka:

Dobrý den, já a manžel oba pobíráme invalidní důchod 1. st., oba sluchově postižení z dětství/narození. V předchozí odpovědich jste se zmínil o tom, že později přiznávané důchody bývají vyšší neb valorizace na to nestačí.. V mém případě je ale důchod přesto nižší než manžela, který žádal o 3 roky dříve (rok 94 vs 91). Dívala jsem se do rozhodnutí, ačkoli bylo rozhodnuto dle stejného zákona 100/88 sb. Zarazilo mě, že máme uvedený jiný počet odpracovaných let (42 vs 39 let já), PMV (2321 vs 2200 já a procentuální částku z PMV (67 vs 64% já). Nechápeme oba.Tak snad proto mám důchod nízký a nižší než manželův i když jsem mladší, ale proč tak nízko vyměřený?.. Nevím, zda u manžela rozhodovalo, že žádal až ve 21 letech, 3 roky pracoval, ale mzda oslnivá rozhodně nebyla, já v už 18 letech, ale studovala jsem SŠ (to se snad také započítává).. Na žádost mohu dodatečně poslat oskenovaná rozhodnutí. Není mi to jedno, když prý není možné přepočítat ID (na rozdíl od starobního), tak to se mnou nevýhodně potáhne celý život, když mi zdraví klekne ještě víc, to mi vychází ID 3 st. jen přes 9000 kč, hluboko pod průměrným starobním důchodem! Nemluvě ani o OZV základu pro starobní D, který mi vyjde podprůměrně a z platu (pracuju..) výpočet také podprůměrně :-/ . Nic moc vyhlídky. Co s tím, je nějaká možnost to nějak napravit? Děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč mám invalidní důchod nižší, než má manžel?

Obecně skutečně platí, že později přiznaný důchod bývá vyšší než ten dříve přiznaný (valorizace nedostatečně kompenzují zlepšování výpočtu důchodu v dalších letech). Samozřejmě ale toto platí za jinak stejných podmínek, tj. není možné říci, že všechny dříve přiznané důchody budou nižší než ty přiznané později.

Váš manžel má důchod spočítaný z jiné celkové doby pojištění, protože podle § 30 odst. 1 zákona č. 100/1995 Sb., ve znění účinném ke dni přiznání vašich důchodů se tzv. dopočtená doba (tehdy se tak nenazývala) počítal u žen a mužů jinak:

Pro výši invalidního důchodu se k získané době zaměstnání přičítá doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení věku 60 let u mužů a věku 57 let u žen.

Váš manžel má navíc podle výše PMV důchod spočítaný ze svých skutečných výdělků, zatímco vy tzv. “ochranným výpočtem”, který se tehdy počítal z PMV, který byl stanoven ve výši minimální mzdy (§ 11 odst. 2 bod 6 vyhl. č. 149/1988 Sb.), která tehdy činila 2.200 Kč a byla tedy nižší, než byl skutečný PMV vašeho manžela.

Toto jsou důvody, proč máte odlišné výše důchodů.