Výdělek za rok 2016 se mi nepočítá. Proč tedy platím v roce 2016 sociální pojištění?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč když odcházím do starobního důchodu 1.11.2016 nepočítá se mi výdělek, tedy sociální pojištění za rok 2016? Proč tedy platím v roce 2016 sociální pojištění? Děkuji.

Odpověď:

Výdělek za rok 2016 se mi nepočítá. Proč tedy platím v roce 2016 sociální pojištění?

Asi nejjednodušší odpověď by mohla znít, že to tak říká zákon – § 18 zákona č. 155/1995 Sb.

Sociální pojištění se netýká jen vyměřovacích základů (výdělků). Doba pojištění se vám hodnotí až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu a sociální pojištění se netýká jen důchodu, ale je v něm zahrnuta i platba na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění.