Pro zachování stávajících podmínek je potřeba, aby byl přiznán předčasný důchod i s výplatou do konce srpna?

Otázka:

Dobrý den. Koncem listopadu 2022 jsem podala žádost o předčasný důchod bez výplaty. 15 února 2023 jsem při osobní návštěvě OSSZ předala všechny potřebné dokumenty k přiznání tohoto důchodu. Pracovnicí OSSZ mi bylo sděleno, že do tří měsíců obdržím rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu a jeho výpočet s tím, že potom budu moci kdykoli (2 měsíce předem) požádat o výplatu. Do dnešního dne (5 měsíců) jsem nic neobdržela. Předpokládala jsem, že když byla žádost podaná za účinnosti současné právní úpravy, budou se podmínky odchodu do předčasného důchodu a jeho výpočtu posuzovat podle této úpravy. Včera jsem si přečetla článek z poradny, že pro zachování stávajících podmínek je potřeba, aby byl přiznán předčasný důchod i s výplatou do konce srpna, tedy před přijetím nové právní úpravy. O termín odchodu do důchodu s výplatou jsem zatím nepožádala z výše uvedených důvodů. Mám ještě vůbec možnost o termín odchodu s výplatou požádat, tak aby se to do konce srpna stihlo, původně jsem chtěla odejít do důchodu v říjnu, a to z pracovních důvodů na straně zaměstnavatele.
Nebo jsem vše pochopila špatně. Mám z celé situace velice smíšené pocity a to je velice mírně řečeno. Děkuji za odpověď a případnou radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pro zachování stávajících podmínek je potřeba, aby byl přiznán předčasný důchod i s výplatou do konce srpna?

Změny, které jsou nyní v legislativní procesu se budou týkat pouze předčasných důchodů přiznaných za účinnosti novely zákona o důchodovém pojištění (pravděpodobně od 1. 9. 2023). Vy budete mít předčasný důchod přiznán k datu v roce 2022, takže se vás žádné změny v tomto směru týkat nebudou a je jedno, kdy si uvolníte výplatu důchodu, nebo kdy o žádosti ČSSZ rozhodne. Dokonce není podstatné ani to, kdy byla žádost sepsána. Důležité je pouze datum přiznání důchodu, které musí být před (pravděpodobně) 1. 9. 2023, což u vás platí, protože důchod budete mít přizná k datu v roce 2022.

V listopadu 2022 jste nesepsala žádost o předčasný důchod, ale pouze jste uplatnila nárok na dávku důchodového pojištění a žádost o důchod s vámi byla sepsána v únoru 2023. To jen pro upřesnění.