Tatínek požádal 16. 5. 2023 o předčasný starobní důchod od 6. 9. 2023

Otázka:

Dobrý den. Tatínek požádal o předčasný starobní důchod k 6.9. a žádost byla uzavřena 16.5. Jak mi bylo sděleno na zpracování žádosti je zákonná lhůta 90 dní, které běží od data uzavření žádosti. Takže by žádost měla být zpracována do 16.8., kdy ještě budou platit současné podmínky. Jak to je ale v případě, že datum vzniku nároku je v září, kdy už by měly platit jiné podmínky? Nebude tedy tatínkovi důchod přiznán i když by podle zákona měl obdržet rozhodnutí do konce srpna? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Tatínek požádal 16. 5. 2023 o předčasný starobní důchod od 6. 9. 2023

Rozhodující je datum přiznání důchodu (6. 9. 2023), ne to, kdy byla žádost o důchod sepsána nebo kdy o ní bude nebo mělo být rozhodnuto. Nyní ČSSZ určitě nebude rozhodovat o důchodech, které mají být přiznány od září 2023, když se čekají úpravy zákona o důchodovém pojištění.

Pokud podle novely zákona o důchodovém pojištění nebude mít váš tatínek nárok na předčasný důchod (z důvodu zkrácení předčasného důchodu na tři roky před důchodovým věkem), bude jeho žádost zamítnuta. Pokud věkovou podmínku splní, bude mu důchod přiznán, ale podle nových podmínek (vyšší krácení, nevalorizování procentní výměry až do důchodového věku).