Pokud bych pracoval do roku 2026, budou se na mě vztahovat tyto nově schválené úpravy?

Otázka:

Dobrý den. Koncem srpna 2023 jsem uplatnil nárok na dávku důchodového pojištění, takže ještě v únoru 2024 se mohu rozhodnout, zda půjdu do předčasného důchodu za starých podmínek k 31.8.2023. Chtěl bych toho využít ale dále pracovat, takže požádat o předčasný důchod bez výplaty. Nárok na starobní důchod mi vznikne v dubnu 2027. Pokud bych pracoval ještě třeba do roku 2026 a v tom roce pak začal pobírat předčasný důchod, budou se na mě vztahovat tyto nově schválené úpravy? “Započítávání výdělků do první redukční hranice se sníží z dosavadních 100 % na 90 %. První snížení bude v roce 2026 na úroveň 99 % a následovat bude tempo o 1 % každý další rok. Snížení váhy dob pojištění při počítání důchodu, konkrétně se zápočet výpočtového základu (výdělků) sníží z dosavadních 1,5 % na 1,45 %. První snížení bude v roce 2026 na úroveň 1,495 % a následovat bude tempo o 0,005 % každý další rok.“

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bych pracoval do roku 2026, budou se na mě vztahovat tyto nově schválené úpravy?

O tom, podle jaké právní úpravy je důchod přiznán, rozhoduje datum přiznání důchodu. Pokud datum přiznání důchodu spadá do roku 2023, je spočítán za podmínek roku 2023.

Pouze upozorním, že vámi citované změny mají velmi malý vliv na výši důchodu a rozhodně z nich nelze vyvozovat, že by výpočet roku 2026 nebo 2027 nemohl být lepší než výpočet roku 2023. Já přepokládám naprostý opak, tj. výrazně výhodnější výpočet důchodu v dalších letech.