Valorizaci mám od 22. ledna. Kdo mi doplatí prvních 21 dní?

Otázka:

Dobrý den,mám invaliditu 3 st.,datum výplaty vždy 22 v měsíci.Při valorizaci bude zvýšen,kdo nám doplatí ale těch21prvních dní.Každý rok příjdeme o nové navýšení od 1. dne, děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Valorizaci mám od 22. ledna. Kdo mi doplatí prvních 21 dní?

Valorizace se provádí od lednové splátky důchodu – § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 260/2019 Sb. Období od 1. ledna do dne splatnosti vám nemůže ČSSZ doplatit, protože k tomu nejsou právními předpisy dané podmínky.

Vzhledem k tomu, že v roce obdržíte 12 stejných splátek důchodu stejně jako člověk, který má splatnost důchodu např. 6. dne v měsíci a navíc jste v době přiznání důchodu obdržela větší doplatek (za delší období) oproti tomuto člověku, nevidím v tomto postupu žádný problém.