Je možné doplatit předem zálohy na pojištění za celý rok 2018, aby se mohl počítat celý další rok?

Otázka:

7.8.2018 mám termín odchodu do starobního důchodu, jsem OSVČ. Je možné doplatit předem zálohy na pojištění za celý rok 2018, aby se mohl počítat celý další rok? Je to možné, s kým o tom mám jednat a kdy?
Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné doplatit předem zálohy na pojištění za celý rok 2018, aby se mohl počítat celý další rok?

V případě, že v době podání žádosti budete mít zaplaceny všechny zálohy na sociální pojištění splatné do tohoto dne (podání žádosti), bude se vám doba od začátku roku až do dne předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod, hodnotit jako doba pojištění. Dobu pojištění po vzniku nároku na důchod lze OSVČ hodnotit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za daný rok a zaplacení pojistného. Jako dobu pojištění lze tedy období od 7. 8. 2018 do 31. 12. 2018 hodnotit až po zaplacení pojistného v roce 2019.