Přeplatek na důchodu a jeho nové zpětné přiznání

Otázka:

Dobrý den. Prosím ještě jednou o radu. V červnu 2021 mi byl zrušen důchod, který mi byl přiznán na základě chybných údajů. ČSSZ mi poslala doporučený dopis s rozhodnutím o odebrání celého důchodu a současně po mě požaduje vrátit 5 tisíc Kč (jednorázový příspěvek v roce 2020) a dále částku cca 880 tisíc jakožto částku vyplacenou za posledních 5 let. Vše požaduje vrátit do 8 dnů od právní moci daného rozhodnutí. Podaná námitka nemá odkladný účinek. Jenže ten dopis mi po 12 dnech uložení pošta vhodila 12.7. do poštovní schránky, což jsem zjistila až 19.7.Domnívám se, že lhůta na zaplacení je do 20.7. Jsem si vědoma, že ČSSZ je v právu a že jí musím a chci peníze vrátit. Při nejlepší vúli ale do druhého dne nejsem schopná takový obnos sehnat. Tak se ptám, zda je možné požádat ČSSZ o splátkový kalendář. S tím, že poslední splátku doplatím, až mi přiznají důchod nový a vrátí mi ho za dobu 5-ti let. Co mám rychle dělat, aby nezačali peníze vymáhat soudně? děkuji předem za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přeplatek na důchodu a jeho nové zpětné přiznání

Rozhodnutí nenabývá právní moci vhozením do schránky, ale až uplynutím lhůty pro podání opravného prostředku. Navíc určitě to není tak, že by ČSSZ čekala na osmý den a ihned začala dlužnou částku vymáhat.

Naopak toto je jeden z mála případů, kdy námitka mají odkladný účinek, ale námitku bych v tomto případě nepodával.

Jak jsem vám psal minule (a nyní se to i potvrdilo), ČSSZ po vás bude chtít vrátit pouze posledních pět let. Nyní je třeba s ČSSZ komunikovat – v tomto případě bych volil uplatnění nové žádosti o starobní důchodu (opět, jak jsem vám již radil) s tím, že do ní uvedete, že přeplatek na starobním důchodu žádáte zúčtovat s novým doplatkem důchodu. ČSSZ by tento postup zvolila tak jako tak, ale bude tam alespoň nějaká reakce z vaší strany. Takto přiznaný starobní důchod bude zpětně vyšší a k žádnému přeplatku tak ve výsledku nedojde (ale s žádostí o důchod nečekejte).