Předdůchod, zaměstnání v Rakousku a vyloučená doba

Otázka:

Chtěl bych jít do předdůchodu, ale souběžně bych pracoval v Rakousku nebo Bavorsku, počítala by se mi doba vyloučená a souběžně práce v cizině,kde mi nevznikne nárok na důchod pro neodpracování min. let

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod, zaměstnání v Rakousku a vyloučená doba

Pokud v Rakousku získáte alespoň jeden rok doby pojištění, nárok na důchod z Rakouska vám může vzniknout. Přečtěte si článek o důchodech při zaměstnání v zahraničí. V rámci EU stačí získat potřebnou dobu pojištění v součtu ve všech zemích – sčítání dob pojištění je základním pilířem koordinačních nařízení EU v důchodové oblasti.

Při výpočtu tzv. teoretické výše důchodu se u doby získané v jiné zemi EU započítá tzv. indexovaný výdělek, což je zjednodušeně řečeno výdělek získaný v dobách, kdy jste pracoval v Česku a zhodnocený tak, aby nedošlo k zhoršení průměru a nebyl jste poškozen. Pokud o to při sepisování žádosti o důchod požádáte, může být tento výdělek při výpočtu důchodu vyloučen (za využití vyloučené doby), ale rozdíl ve výpočtu důchodu bude minimální a můžete si i pohoršit oproti zhodnocení indexovaného výdělku.