Nechal jsem si vrátit pojištění zaplacené v Německu

Otázka:

V roce 1992,1993 jsem pracoval 1,5 roku v Bavorsku nechal jsem si však vyplatit svoji část na penzij. pojištění(ne od zaměstnavatele) souběžně jsem si platil OSVČ v ČR,
stejně v r.1995 9 měsíců Rakousko(tam vše odvedeno do pojištění) a souběh OSVC v ČR
1, Můžu žádat dúchod v SRN nebo Rakousku
2, Nebo žádat důchod v CR započítá se to?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nechal jsem si vrátit pojištění zaplacené v Německu

Ne, nebude vám přiznán důchod ani z Německa ani z Rakouska. Z Německa proto, že jste si nechal zaplacené pojištění vrátit, z Rakouska proto, že jste v Rakousku nezískal alespoň jeden rok pojištění.

Při výpočtu českého důchodu se sice bude na dobu pojištění v Německu pohlížet jako na dobu, kdy jste nebyl pojištěn, ale budete pojištěn díky placení pojištění jako OSVČ v Česku. Doba získaná v Rakousku by se vám hodnotila jako česká doba, ale protože jste byl stejně pojištěn i v Česku, k ničemu vám to při výpočtu důchodu nebude (jednu dobu nelze hodnotit dvakrát).