Předdůchod, zaměstnání a placení zdravotního pojištění

Otázka:

Dobrý den,
mám přiznaný předdůchod od 1.7.2015,
2 roky před termínem starobního důchodu.
Dosud jsem v zaměstnaneckém poměru. Mám nárok na úhradu zdravotního pojištění státem? Zatím mi toto nikdo neuměl odpovědět, přesto, že si mohu v předdůchodu neomezeně vydělávat.
Děkuji.

Odpověď:

Předdůchod, zaměstnání a placení zdravotního pojištění

Osoba, která pobírá předdůchod od své penzijní společnosti je tzv. státním pojištěncem a zdravotní pojištění za ni hradí stát. To však nic nemění na tom, že v případě, že jste výdělečně činný v rozsahu zakládajícím účast na zdravotním pojištění (což v tuto chvíli bezpochyby jste), musí být odváděno zdravotní pojištění i z této výdělečné činnosti. Pokud však v zaměstnání skončíte, zdravotní pojištění za vás bude hradit stát.

Zákonná úprava
§ 6 zákona č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění:

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle § 8 odst. 4. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu zúčtovaných bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání.

§ 7 odst. 1 písm. r) zákona č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození.