Předdůchod, výdělečná činnost a zdravotní pojištění

Otázka:

Pokud pobírám předdůchod, kde za mne zdravotní pojištění platí stát a zároveň jsem zaměstnán, jak je to s výší zdravotního pojištění z vydělaných peněz?

Odpověď:

Předdůchod, výdělečná činnost a zdravotní pojištění

Z výdělečné činnosti musí být odváděno zdravotní pojištění stejně jako u každého jiného zaměstnance. Pobírání předdůchodu na toto nemá žádný vliv.