Předdůchody – porovnání s předčasným důchodem

Otázka:

Omlouvám se, jestli jsem ve Vašich odpovědích přehlédl ty na můj problém. Jsem narozen 06/56, po ZŠ, SŠ, VŠ a vojenské službě mám odpracováno 33 let v jedné firmě. Od 07/2013 jsem v evidenci ÚP a zatím beru podporu. Dále pobírám invalidní důchod II. stupně. Od r. 2001 si platím důchodové připojištění (popř. mohu doplatit). Nárok na důchod mám tedy až 12/2019. Takže prosím o odpověď na dotaz, jak skloubit možnosti předdůchodu (max. na 5 let od 12/2014), předčasného důchodu (max. na 3 roky od 06/2016) a invalidního důchodu (popř. zažádat o III. stupeň). A jak by to bylo, kdybych v těchto obdobích sehnal práci nebo brigádu? Předem děkuji.

Odpověď:

Předdůchody – porovnání s předčasným důchodem

Jak je patrné z mých předchozích odpovědí na otázky okolo předdůchodu, nejsem velkým příznivcem tohoto institutu –  podrobněji proč je vysvětleno v článku Předdůchod nebo předčasný důchod? Co se vyplatí?. V tomto článku porovnávám předdůchod s předčasným důchodem a vysvětluji, proč jsem spíše pro předčasný důchod.

Jedinou výhodou předdůchodu je placení zdravotního pojištění ze strany státu. Tato výhoda ve vašem případě padá, protože jako poživatel invalidního důchodu jste zdravotně pojištěn.

Ve vašem případě bych tuto situaci řešil následovně. O předdůchod bych si nežádal a zůstal bych v evidenci úřadu práce. Doba evidence se vám bude hodnotit jako vyloučená doba (po omezenou dobu – popsáno v článku o evidenci na úřadu práce), ale současně také jako doba pojištění (sice omezeně, ale předdůchod se nehodnotí vůbec). Pokud si peníze z penzijního spoření vyberete, budete s nimi moci volně disponovat a nebudete omezen “přídělem” od penzijní společnosti. Tento postup vás žádným způsobem neomezí v zaměstnání (to by vás ale neomezoval ani předdůchod). Pokud si zaměstnání najdete, jednoduše se z úřadu práce odhlásíte.

Přiznání třetího stupně invalidity by určitě bylo řešením, ale já vám pochopitelně nejsem nic takového schopen zaručit.

Do předčasného důchodu budete moci odejít už v 60 letech, tedy o více než tři roky. Krácení za takto předčasný odchod do důchodu bude ale veliké. Vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod, volil bych variantu vydržet a do předčasného důchodu odešel až o cca 2 roky dopředu. Výhodnost takového postupu však není možné dopředu spočítat, protože vše je závislé na délce pobírání důchodu.