Mohu v česku pobírat předčasný starobní duchod a přitom dále bydlet, pracovat, popř. být hlášen na uřadu práce v Rakousku?

Otázka:

Dobrý den,
pátý rok pracuji a mám přechodné bydliště v Rakousku. Jsem narozen r. 1955, v Česku mám odpracováno 40 let, takže mám v česku nárok na předčasný duchod. Dotaz zní: Mohu v česku pobírat předčasný starobní duchod a přitom dále bydlet, pracovat, popř. být hlášen na uřadu práce v Rakousku?

Odpověď:

Mohu v česku pobírat předčasný starobní duchod a přitom dále bydlet, pracovat, popř. být hlášen na uřadu práce v Rakousku?

Abyste měl až do dosažení důchodového věku nárok na výplatu českého předčasného starobního důchodu, nesmíte vykonávat činnost základající účast na sociálním pojištění, příp. být v evidenci úřadu práce s výplatou podpory v nezaměstnanosti. Těmito dobami jsou však myšleny české doby zaměstnání, příp. evidence na českém úřadu práce. V Rakousku můžete dále pracovat, příp. i být veden v evidenci úřadu práce a pobírat rakouskou podporu a český předčasný starobní  důchod to neovlivní. Bydliště v Rakousku také nehraje roli.