Předdůchod a zaměstnání: Roky s nižším výdělkem budou automaticky zařazeny do doby vyloučené?

Otázka:

Dobrý den, poslední dva roky před nástupem do důchodu budu pobírat předdůchod, Zároveň budu zaměstnán na půl úvazku. Předpokládám, že tyto dva roky s nižším výdělkem budou automaticky zařazeny do doby vyloučené, ale jelikož za mě zaměstnavatel bude odvádět sociální pojištění, budou tyto roky započítány do celkové odpracované doby. Nemýlím se? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a zaměstnání: Roky s nižším výdělkem budou automaticky zařazeny do doby vyloučené?

Vyměřovací základ má přednost před vyloučenou dobou (§ 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.), tzn. v tomto případě vám budou „automaticky“ zhodnoceny vyměřovací základy (výdělky) namísto vyloučený dob. Pokud chcete při výpočtu důchodu zhodnotit vyloučené doby (místo v té době získaných vyměřovacích základů), musíte o to požádat při sepisování žádosti o důchod (§ 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.) nebo do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu (§ 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.).

Pokud budete z výdělečné činnosti sociálně pojištěný, bude se vám tato doba hodnotit jako doba pojištění při výpočtu důchodu (i přes zhodnocení vyloučených dob).