Předdůchod a úřad práce: Náhradní nebo vyloučená doba?

Otázka:

Dobrý den, v jednom z dotazů jsem se dočetla, že můžu pobírat předdůchod a současně můžu být zaevidována na úřadu práce. Zajímá mě, jak bude tato souběžná doba (předdůchod + evidence na úřadu práce) posuzována při přiznání řádného důchodu. Bude tato doba započítána jako tzv. vyloučená doba – při čerpání předdůchodu, nebo bude započítána jako náhradní doba – při evidenci na úřadu práce (tato doba je samozřejmě výhodnější, neboť se násobí 1,5 násobkem).
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a úřad práce: Náhradní nebo vyloučená doba?

Dotaz “vyloučená doba nebo náhradní doba” vlastně nedává smysl, protože každý z pojmů se týká úplně jiné části výpočtu důchodu. Náhradní doba se týká získané doby pojištění a může nahrazovat dobu, kdy nejste zaměstnaná. Vyloučená doba se zase uplatňuje při výpočtu osobního vyměřovacího základu (OVZ, tj. průměrného měsíčního výdělku v dnešní hodnotě peněz) a se získanou dobou pojištění nemá nic společného.

Doba evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku jako náhradní doba pojištění i vyloučená doba. Zda u této evidence budete mít vyplácen předdůchod, není podstatné.

Na téměř totožný dotaz jsem v důchodové poradně odpovídal již mnohokrát a pokaždé si kladu otázku: Proč, když chcete být v evidenci úřadu práce, chcete ještě pobírat předdůchod? Při evidenci na ÚP jste zdravotně pojištěná, hodnotí se vám jako náhradní doba pojištění (předdůchod ne) a jde o vyloučenou dobu. Co vám dá předdůchodu navíc? To je otázka, kterou byste si měla položit.

Nad rámec dotazu musím upřesnit, že evidence na ÚP se žádným 1,5násobkem nezvyšuje. Evidence na ÚP se naopak hodnotí pouze v rozsahu 80 %. Je to sice více než předdůchod (ten se jako doba pojištění nehodnotí), ale určitě nelze mluvit o násobení vyšším než jedna. Za každý celý rok doby pojištění je pak při výpočtu důchodu získáno 1,5 % výpočtového základu, ale to opět není možné hovořit o násobením 1,5.