Minimální mzda 2015

Otázka:

Dobrý den, mohl byste mi, prosím, sdělit, jaká je minimální mzda 2015. Někde jsem četl, že se měla od ledna 2015 zvyšovat, ale nikde k tomu nemůžu nic najít. Je to pravda? A nevíte, jak se bude minimální mzda zvyšovat dál? Díky.

Odpověď:

Minimální mzda 2015

Minimální mzda není úplně tématem, které by se přímo dotýkalo této poradny (důchodové poradny), nicméně se vám pokusím odpovědět. Od ledna 2015 skutečně došlo ke zvýšení minimální mzdy na 9.200 Kč a to z 8.500 Kč, které platily do konce roku 2014.

Abych se alepoň trochu držel tématu této poradny, kterým jsou důchody, nad rámec vašeho dotazu upozorňuji, že výše uvedená výše minimální mzdy se nevztahuje na poživatele invalidních důchodů. Pro ty platí minimální mzda pouze ve výši 8.000 Kč měsíčně.

Výši minimální mzdy určuje svým usnesením Vláda České republiky. Je tedy poměrně těžké, až vlastně nemožné, predikovat dopředu její rozhodnutí a odhadovat, jakým způsobem se bude vyvíjet výše minimální mzdy do budoucna. Dá se očekávat její další růst, ale bližší informace vám k dnešnímu dni nebude schopen nikdo sdělit.

Zákonná úprava
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí:

§ 2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 55 Kč za hodinu nebo 9 200 Kč za měsíc.

§ 4 odst. 1
Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
(1) Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, 48,10 Kč za hodinu nebo 8000 Kč za měsíc.