Předdůchod a dobrovolné důchodové pojištění. Je při výpočtu důchodu možné použít vyšší výdělky?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na čistě teoretickou možnost.
Mám v plánu pobírat předdůchod 5 let a rád bych si zvýšil důchod tím, že bych si v tomto pětiletém období platil minimální zálohy na důchodovém pojištění, tzv. dobrovolném. Měl jsem celý život vyšší průměrnou hrubou mzdu cca 45.000,- /v dnešních cenách/ a rád bych věděl, jestli je možné při výpočtu důchodu použít výdělky před pobíráním předdůchodu, jelikož tato doba je vyloučená a nebo nemám na výběr a započítavaly by se zmiňované nízké dobrovolné platby soc. pojištění? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a dobrovolné důchodové pojištění. Je při výpočtu důchodu možné použít vyšší výdělky?

Doba pobírání předdůchodu není náhradní dobou pojištění a je tedy skutečně vhodné být pojištění z jiného důvodu, například placením dobrovolného důchodového pojištění. Nižší vyměřovací základ z doby placení dobrovolného důchodového pojištění by měl skutečně negativní vliv na výši důchodu. Tomu se však dá snadno zabránit a to tím, že si při uplatnění žádosti o starobní důchod požádáte o tzv. vyloučení této doby. Doba se vám bude počítat jako doba pojištění (získáte tady víc let pojištění), ale vyloučená doba zajistí, že nedojde ke zhoršení průměru výdělků získaných před placením dobrovolného důchodového pojištění. Vyloučit je možné dobu, která je souběžná vyplácením předdůchodu.